Patnè rezo a genyen

Patnè ki se aktè nan rezo a.

Patenarya yo pèmèt ranfòse epi rasire rezo pwojè PAIRCC a rete kanpe pou lontan